Marthaförbundets höstmöte

25 November 2017, 11:00 - 17:30

PROGRAM

Kl. 11:00–12:30
Lunch med fullmaktsgranskning

Kl. 12:30                                 
Höstmötet inleds

  • Andrea Hasselblatt, förbundsordförande, öppnar mötet
  • Höstmöteshandlingar

Eftermiddagskaffe ca kl 14.00
Under kaffepausen kan du bekanta dig med Marthaförbundets nya utrymmen, möta förbundets personal och centralstyrelse samt ta del av inspirationsmodellerna för verksamhet i distrikt, förening och krets. Modellerna kan ge inspiration till program och verksamhet för föreningar och kretsar som vill engagera sig i och dela med sig av det som är aktuellt inom Marthaförbundet.

Höstmötet avslutas senast kl. 17:30

Den som vill avsluta dagen med diskussion under friare former och marthamingel är välkommen till undervisningsköket efter mötets slut.

Anmälan: Alla deltagare, även centralstyrelsemedlemmar och distriktens ombud, anmäler sig till höstmötet via anmälningsformuläret som finns här. Anmälan är bindande och varje anmäld deltagare faktureras. Anmälan görs senast 3.11.

Pris: 20 euro inklusive lunch med kaffe samt eftermiddagskaffe med kaka. Marthaförbundet står för centralstyrelsemedlemmarnas och ombudens lunch.

Mera info får ni av utvecklingschef Petra Högnäs, petra.hognas@martha.fi, tfn 044 280 6609.

Plats
Kvarteret Victoria, Victoriasalen
Medelhavsgatan 14 B
00220 Helsingfors
Arrangör
Marthaförbundet