KRITERIER FÖR FÖRENINGSSTÖD ÅR 2015

Centralstyrelsen vid Finlands svenska Marthaförbund rf lediganslår föreningsstöd att sökas under perioden 1–28.2.2015.

Föreningsstödet kan ges till enskilda registrerade marthaföreningar-, -kretsar och distrikt. Föreningsstödet kan ges för verksamhet och projekt på nationell eller internationell nivå. Allmänna verksamhetsunderstöd delas inte ut och alla ansökningar skall ha en klar plan med mål, syfte och önskat resultat.

Utdelningen 2015 prioriterar följande ansökningar som omfattar:

1) Marthaförbundets tyngdpunktsområden:

  • Hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen.
  • Verksamhet som stöder temat ”marthaomsorg” och ”Martha gör gott”.
  • Lokala evenemang i anslutning till förbundets kampanjer så som klädbytardag, Martha drar åt skogen-evenemang och den finlandssvenska matkulturdagen.

2) Innovativ och nyskapande projektverksamhet som stärker samhörighetskänslan och vi-andan.

3) Region- och generationsöverskridande verksamhet.

4) Medlemsutbildning och föreningsaktiverande verksamhet.

Föreningsstödet utbetalas inte för:

Anskaffningar av utrustning, renoveringskostnader, fasta hyreskostnader och uteblivna löner, inte heller resebidrag, måltider eller bidrag för uppgörandet av historiker.

Bidraget får inte ges till en tredje part.

Ansökningar som berör barn- och ungdomsverksamhet behandlas och förverkligas i samarbete med Ungmartha rf. Se ung.martha.fi för mera information gällande understöd för barn- och ungdomsverksamhet.

Anvisningar:

  • Ansökningsblanketten fylls i elektroniskt och finns på Marthaförbundets hemsida www.martha.fi. under tiden 1–28.2.2015. Om du saknar tillgång till internet kan du beställa ansökningsblankett av petra.hognas@martha.fi / tfn 044 280 6609.
  • Ansökan bör ha en tydlig och utförlig projektplan och projektbudget.
  • Blanketter i pappersformat (bör undvikas!) kan skickas till; Finlands svenska Marthaförbund, Handelsesplanaden 12 B 18, 65100 VASA. Märk kuvertet ”Föreningsstöd”.
  • Sista inlämningsdagen är 28.2.2015.
  • Bilagor som stöder ansökan kan även bifogas ansökningen eller sändas per mejl till petra.hognas@martha.fi

Beslutet om bidrag fattas i slutet av mars av centralstyrelsen. Samtliga sökanden får svar om beslutet genast då Marthaförbundet erhållit beslut om understödet av Svenska Kulturfonden.

Centralstyrelsen för Finlands svenska Marthaförbund har vid sitt möte den 21 mars 2015 behandlat ansökningarna. Beslutet fastställdes då Svenska Kulturfonden slutligen meddelade sitt beslut till Marthaförbundet.

Föreningens namnAnsökan gällerBeviljad finansiering
Totalt:45000,00€
Karperö Marthaförening
Temakväll kring: Den finlandssvenska matkulturdagen - Potatis hör till vårt matbord.
250,00€
Karperö Marthaförening
Nyttiga mellanmål – som jag kan fixa själv!
0,00€
Karperö Marthaförening r.f.
Örtvandring med föreläsning
150,00€
Åbo Svenska Marthaförening
Bidrag för vårfestprogram
0,00€
Bromarf Marthaförening
Vi du byta?
150,00€
Åbo Svenska Marthaförening
Bidrag för kortkurs i sömnad
150,00€
Åbo Svenska Marthaförening
Martha-föreläsningskvällar
600,00€
Åbolands svenska Marthadistrikt r.f.
Fyra projekt i Åboland
3000,00€
Helmimarthorna
Närturism för marthasällskap
80,00€
Helmimarthorna
Kulturell matlagning över generationerna
150,00€
Borgå Svenska Marthadistrikt
Må bra dag för kvinnor
800,00€
Gerby Marthakrets
Från naturen till hemmet - bruksvaror.
150,00€
Östra Nylands Marthadistrikt r.f.
100-års jubléum
300,00€
Petalax K:by marthaförening r.f
generationsöverskridande verksamhet
250,00€
Ingå Marthaförening r.f.
Aktivitet på Hantverkardagen i Ingå
0,00€
Korpo Marthaförening r.f
föreningsstöd för olika föreläsningar mm
700,00€
Mogenpört Marthaförening r.f.
Må Bra-dag
100,00€
Åsåsmartha marthakrets
Workshop-dag med bokstavsillustratör
410,00€
Absolut Martha Original r.f.
Ätbara vilda växter kurs
0,00€
Dragsfjärds-Söderlångviks Marthaförening r.f.
Föreningsstöd 2015
400,00€
Sundom Tranor
Hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen.
330,00€
Grankulla Marthaförening r.f.
Sticka babyfiltar för flyktinghjälpen
0,00€
Ingåknutarnas Marhta-krets
Tre temadagar
510,00€
Malax Mittemellan Marthakrets
Klädbytardagar
680,00€
Malax Mittemellan Marthakrets
Deltagande i Nice Run.
0,00€
Malax Mittemellan Marthakrets
Loppisrace
0,00€
Malax Mittemellan Marthakrets
Införskaffande av t-shirts
0,00€
Bromarf Marthaförening r.f.
Gjort-hjort, matkulturmat
0,00€
Högsåra marthaförening
100 års jubileum
600,00€
Vörå Marthaförening rf
Gemensam Framtidsverkstadsresa för all medlemmar i kretsarna
1100,00€
Gördis krets i Västra yttermera marthaförening
Inspiration till hållbar livsstil och lokal engagemang
500,00€
Molpe Marthaförening r.f.
Nyskapande verksamhet
0,00€
Marthakretsen Smartorna (Helsingfors)
Föreningsstöd 2015/Föreläsning av Anders Albrecht
200,00€
Katternö marthaförening
Utbildning samt innovation och nyskapande
350,00€
Bennäs-Lvö Marthaförening r.f.
Föreläsningar och tema kvällar 3 st.
550,00€
Kimo Marthaförening r.f
2 temakvällar och 1 föreläsning
450,00€
Kökar Marthaförening rf
Anläggning av sinnenas/minnenas trädgård vid äldreboendet Sommarängen på Kökar
0,00€
Lillby marthaförening
Jakobstads marthadistrikts sommarfest
400,00€
Sibbo Marthaförening r.f.
Gemensamt utbildningsprojekt 2015
500,00€
Hindsby Marthakrets
Lyckan finns i skogen
500,00€
Ålands marthadistrikt rf
Klädbytardagen 14.11
500,00€
Ålands distrikt, Mariehamns förening, Krets Änglarna
Naturlig och hållbar livskunskap för kvinnan
260,00€
Västra Nylands Marthadistrikt
Arrangörsbidrag till att arrangera Martha förbundets vårmöte i Ekenäs 18-19.4.2015
1600,00€
MMM Mattby Marthakrets
Vålbehövlig Må bra dag på Kaisakoti i Esbo
0,00€
Vasabygdens Marthadistrikt r.f.
Sommarmarthadag
520,00€
Vasabygdens Marthadistrikt r.f.
Österbottnisk värdsarvsdag i Kvarkens skärgård
1000,00€
Kyrkslätts marthaförening rf.
Musikkväll 6.2.2015
300,00€
Ungmartha r.f.
Uppdatering av mellanmålsbroschyr, kurser, temadagar, recepttävling, potatisbroschyr
20000,00€
Kvikant Marthakrets/Kvikant-video arbetsgrupp
Att framställa en videofilm för att belysa Kvikants bys historia ur kvinnans synvinkel.
0,00€
Larsmo Marthaförening r.f.
Föreningsstöd 2015
300,00€
Sjundeå Marthaförening
Bidrag för textilinsamling
300,00€
Karleby Marthaförening r.f.
Jubileumsåret 2015
750,00€
Österhankmo marthaförening
Jemenvästar
0,00€
Forsby-Kyrkoby Marthaförening r.f.
"Marthaomsorg" - En rekreationseftermiddag vid Nykarleby sjukhem i augusti 2015.
200,00€
Kimito marthaförening r.f
Bidrag för kvinnodagens genomförande 8.3, Matkulturdagens genomförande 9.10 samt Klädbytardagens genomförande 14.11 2015.
700,00€
Lappfjärds Marthaförening
Vildmarksdag och simhallsbesök
300,00€
Pixies marthakrets (Pargas marthaförening)
Att slå rot och bygga grenar
200,00€
Yttermalax marthaförening
Föreläsningar
110,00€
Rangsby-Långvik Marthaförening
Rangsbydagen den 19 juli 2015
550,00€
Pensala Marthaförening r.f.
Projekt Positiv livssyn
200,00€
Marthakransen i Sibbo rf
transport av textilinsamlingen
300,00€
Dustaneh krets till Lappfjärds Marthaförening
Rekreationsdag för invandrar- och asylsökandekvinnor med barn
400,00€
Nykarleby Marthadistrikt r.f.
För projekt.
650,00€
Ingå marthaförening/Västankvarn marthakrets
Introduktion av 9 st yngre medlemmar
250,00€
Tölby Marthaföreningar, kretsen Tölby-Vikby Qvinnsen
Gemensam utfärd för att stärka vi-andan
0,00€
Mellersta Nylands Marthadistrikt rf.
En martha gemenskapskväll
800,00€
Karis svenska marthaförening
föreningsstöd för nedanstående projekt 2015
500,00€