Kallelse till höstmöte 25.11.2017

06.11.2017 kl. 13:19
Finlands svenska Marthaförbund rf kallar till höstmöte i Helsingfors lördagen den 25 november 2017 klockan 12.30. Själva höstmötesprogrammet inleds klockan 11 med lunch och fullmaktsgranskning. Mötet hålls i Victoriasalen (i Kvarteret Victoria), Medelhavsgatan 14 B.

Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt § 15 i förbundets stadgar, såsom fastställande av verksamhetsplan och budget samt medlemsavgift för år 2018, val av medlemmar till centralstyrelsen i stället för dem som står i tur att avgå samt ersättare för dessa under perioden 2018–2019. De medlemmar som står i tur att avgå framgår ur ärendelistan. Vid mötet presenteras också en mellanrapport kring den pågående organisationsutvecklingen.

Anmälningstiden till höstmötet utgick fredagen den 3 november 2017.  Om du inte har anmält dig inom utsatt tid, vänligen hör av dig till Marika Danielsson. Kontaktuppgifterna hittar du här.

Helsingfors den 6 november 2017

Centralstyrelsen vid Finlands svenska Marthaförbund rf