Under våren lanserar vi en ny webbsida, ursäkta eventuellt flyttkaos. Hör av er till oss om det är något ni inte hittar!

Förbundskalender

11.08
MALAX: Smarthfiskdag Lär dig mera om fiske och outnyttjade fiskarter på Kvarkens båtmuseum. Du får pröva på olika aktiviteter kopplade till fisk och fiske.
16.08
MARIEHAMN: NKF-sommarkonferens Välkommen på Nordens Kvinnoförbunds sommarkonferens i Mariehamn.
21.08
HELSINGFORS: Smarthfisk Vi rensar, filear och tillreder en smaklig buffé med mört, id, braxen, nors och gädda.
09.09
Malax-Korsnäs MI:Plockning, torkning, fermentering Torkning av örter och rötter samt bär i teori och praktik tillsammans med ekologirådgivare Anita Storm. I samarbete med Malax-Korsnäs MI.
10.09
Malax-Korsnäs MI:Plockning, torkning, fermentering Torkning av örter och rötter samt bär i teori och praktik tillsammans med ekologirådgivare Anita Storm. I samarbete med Malax-Korsnäs MI.
12.09
Helsingfors: Vad blir det för mat? Vad blir det för mat? Den frågan är löst! 
17.09
Korsholms vuxeninstitut: Torkning & fermentering Torkning av örter och rötter samt bär i teori och praktik tillsammans med ekologirådgivare Anita Storm. I samarbete med Korsholms vuxeninstitut.
18.09
Korsholms vuxeninstitut: Torkning & fermentering Torkning av örter och rötter samt bär i teori och praktik tillsammans med ekologirådgivare Anita Storm. I samarbete med Korsholms vuxeninstitut.
03.10
HELSINGFORS: Svampar – artkännedom & matlagning Lär dig mer om våra inhemska svampar inför höstens skogsfärder. Tillsammans tillreder vi en stor buffé med svamprätter och äter tillsammans.
06.10
Fiskars: Marthaförbundet på Slow Food Festival Gör en utflykt till Fiskars och njut av skördeprodukter och Fiskars bruks miljö. Marthaförbundet är på plats.

 

Senaste nytt

Tvätta fönster steg för steg

Det är högsäsong för fönstertvätt. Passa på att delta i kampanjen #jojagkan2018 och lär en ung i din närhet att tvätta fönster. Om du inte kan vara på plats kan du skicka länken till den här artikeln och bifoga några uppmuntrande ord.

Med rena fönster kommer sommarsolen in och ljusar upp hela hemmet. När du sätter igång är det viktigt med bra och rena redskap för ett fint resultat. Se också till att de redskap du använder vid fönstertvätt inte används för något annat ändamål. Du behöver: 

Fönsterraka
Tre städdukar
Hink
Diskmedel
Eventuellt tidningspapper

1. Fyll hinken med varmt vatten och några droppar diskmedel. 
2. Öppna fönstren, ta bort eventuella tätningar, dekorationer och gardiner.
3. Börja med att med en fuktig städduk torka bort damm och smuts från fönsterbräda, karmar och kanter med vatten. 
4. Vät en annan städduk i diskvattnet, putsa fönstret. Gnugga eventuella fläckar. Du behöver inga specialmedel, diskvattnet räcker bra. Dra horisontellt med rakan och avsluta med långa vertikala drag.
5. Avsluta med att torka torrt med en tredje städduk och låt fönstret torka helt innan du stänger det. 
6. Avslutningsvis kan du polera fönstren med tidningspapper. 


Kampanjen #jojagkan2018 uppmuntrar alla att lära ut vardagsfärdigheter till unga. Dela med dig av vad du lärt ut på jojagkan.fi och delta i utlottningen om fina priser. 

 

23.05.2018 kl. 07:31

TÄVLING: SKRIV EN NY MARTHASÅNG!

Med anledning av sitt 120-årsjubileum år 2019 utlyser Finlands svenska Marthaförbund en sångskrivartävling.

Uppgiften är att skriva både text och musik till en ny Marthasång. Det vinnande bidraget blir alla marthors lystringssång som sjungs gemensamt då marthorna träffas i olika föreningssammanhang. Kompositionen ska fungera som allsång och vara lättsjungen, även utan ackompanjemang. Av sången bör marthakraften, gemenskapen och vardagskunskapen framgå. Musikstycket ska ha en glad och medryckande melodi som får alla att sjunga med. Sången får inte ha framförts offentligt tidigare. Tävlingen är öppen för alla. Det vinnande bidraget belönas med en prissumma på 1 000 euro.

Sänd ditt bidrag med noter och ljudband samt en eventuell videofilm till marthasang (at) martha.fi senast 15.9.2018. Marthaförbundets vice ordförande Camilla Hautala, camilla.hautala (at) gmail.com, svarar på frågor om tävlingen. Utförligare tävlingsregler kan du ladda ner här. Marthaförbundet förbehåller sig rätten till alla inkomna tävlingsbidrag fram till förbundets jubileum då vinnaren offentliggörs.

21.05.2018 kl. 09:37

Nya regler för personuppgifter från och med 25.5.2018

Den finländska personuppgiftslagens bestämmelser om behandling av personuppgifter förnyas.

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) börjar tillämpas den 25 maj 2018 och gäller inom hela EU. Med den nya förordningen vill man ännu starkare än tidigare betona skyddet för privatliv och lägger stor vikt vid vars och ens rätt att bestämma över sina egna personuppgifter och hur de används.

Marthaförbundet har uppdaterat sin integritetspolicy för hantering av personuppgifter i medlemsregistret. Klicka här för att läsa mer om vad som gäller då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft. 

På frågor om medlemsregistret och integritetspolicyn svarar Marika Danielsson, e-post: marika.danielsson (at) martha.fi, tfn 044 735 4971.

21.05.2018 kl. 08:27

Utmärkelser för årets marthagärningar delades ut

Vid Marthaförbundets vårmöte i Åbo på lördagen delades tre utmärkelser ut: årets Lucina, årets eldsjäl och årets samhällsinsats.

Hederstiteln Årets Lucina 2018 tillföll Helsingforsmarthan Rigmor Holm-Leppälä för hennes mångåriga engagemang och värdefulla frivilliginsatser inom Helsingfors svenska Marthaförening samt inom marthakretsarna Smartorna och Bullan. ”Under många år har Holm-Leppälä varit en central bakgrundsgestalt som lugnt och målmedvetet, med beaktande av andras önskemål, har kommit med förslag och idéer för nya verksamhetsformer. Under hennes ledning har bland annat en populär litteraturcirkel startats och ett flertal jubileumsevenemang ordnats. Holm-Leppälä går med själ och hjärta in för sina förtroendeuppdrag. Hon arbetar osjälviskt för föreningens bästa och är mån om att engagera alla för att få det praktiska arbetet att löpa. Holm-Leppälä står för inspiration och engagemang i sann marthaanda”, står det i motiveringen till utmärkelsen.

Christina Grönroos från Sibbo tilldelades utmärkelsen Årets eldsjäl 2018 för sitt inspirerande engagemang i föreningen Marthakransen. I motiveringen heter det bland annat att: ”Christina Grönroos var en av initiativtagarna till Marthakransen och är i dag hjärtat i föreningen. Hon får saker att hända, ser alltid möjligheter och bjuder på sig själv. Genom sin öppna attityd har hon visat att det inte finns några regler för hur man måste vara som martha, man behöver inte vara särskilt duktig, händig eller huslig för att få vara med. Med stor generositet och öppna armar välkomnar hon nya medlemmar till föreningen, där gemenskap och sammanhållning står i fokus. Hon får kvinnor att samlas och trivas, under fria eller mer organiserade former. Grönroos är med sitt smittande engagemang en viktig resurs på såväl förenings- som förbundsnivå.”

Utmärkelsen Årets samhällsinsats 2018 tillföll Malax Mittemellan Marthaförening för bröstkalendern 101 bröst. Man motiverar utmärkelsen med följande ord: ”I samband med evenemanget 101 bröst gav Malax Mittemellan Marthaförening ut en kalender för att stödja bröstcancerforskningen och uppmärksamma samhällets syn på kvinnokroppen. Det ojämna antalet bröst i namnet syftar på att det finns kvinnor som har drabbats av bröstcancer och därför inte längre har två bröst. Kalendern har fått uppmärksamhet i medierna och även väckt debatt. Genom sitt modiga initiativ har föreningen uttryckt sitt starka stöd för bröstcancerdrabbade kvinnor och öppnat upp för diskussion kring synen på olika kroppsideal i samhället.”

Marthaförbundet utser till årets marthagärning en sådan händelse eller en sådan insats, företrädesvis under det gångna året, som kan ses som speciellt utmärkande för de värden som martharörelsen står för och det arbete som förbundet med dess distrikt och föreningar gör.

Mera information ger Annika Jansson, verksamhetsledare, tfn 050 302 3363.

Pressmeddelande 5.5.2018

05.05.2018 kl. 21:23

Uttalande: Överskuldsättning och betalningsstörningar i Finland

Finländarna lägger allt mer pengar på konsumtion. Enligt Statistikcentralen ökade hushållens konsumtionsutgifter med drygt 5 procent under perioden 2012–2016. Finländarnas disponibla inkomster har ändå inte ökat i samma takt som utgifterna och många väljer att ta kreditlån för att få ekonomin att gå ihop.

I slutet av år 2017 uppgick hushållens konsumtionskrediter till sammanlagt 15,2 miljarder euro. (Finlands Bank, 2017) Drygt 374 100 personer hade en betalningsstörning, majoriteten av dem var personer i åldern 25 till 34 år. Antalet anmärkningar i registret för betalningsstörningar uppgick till sammanlagt 1 649 400. (Statistikcentralen, 2017)

En person kan ha i genomsnitt uppemot 15 anmärkningar i kreditregistret, vilket många gånger beror på att den skuldsatta har försökt täcka gamla skulder med nya lån. (Suomen Asiakastieto, 2017) Slutresultatet blir att personen har flera skulder hos olika borgenärer.

I dag är det tämligen enkelt att skuldsätta sig med snabblån, delbetalningar, kontolimiter och kreditkort. Fler och fler ser ett lättillgängligt lån som en snabb utväg, utan att ägna bruttokostnaden eller återbetalningen en tanke. Situationen blir inte heller bättre av att marknadsföringen av lån och krediter har blivit allt aggressivare.

Utmaningen ligger inte endast i att vår konsumtion ökar snabbare än våra inkomster, eller i att möjligheterna att få lån har ökat. I Finland råder det en kultur där vi inte öppet talar om pengar, speciellt inte om vi ligger i riskzonen för att drabbas av ekonomiska svårigheter. ”Jag har inte råd” eller ”jag behöver hjälp med att ordna upp min ekonomi”, kan vara ord som är svåra att uttala högt eller att ens medge för sig själv.

Överskuldsättning är en utmaning som inte kan lösas över en natt och som kräver åtgärder på flera olika plan. Marthaförbundet vill framhålla vikten av ekonomifostran och den öppna dialogen kring ekonomiska utmaningar. Tillsammans borde vi arbeta för ett samhälle där det är lätt att tala om ekonomiska problem och be om hjälp. Det förebyggande arbetet borde påbörjas och stöd sättas in långt tidigare, innan den skuldsatta sitter med en eller flera anmärkningar i kreditupplysningsregistret.

Som konsumenter behöver vi kunskap för att kunna sköta vår privatekonomi. Därför borde undervisningen i vardagsekonomi och antalet undervisningstimmar i läroplanen ses över. I dag fastställer inte läroplanen exakt hur många timmar som ska läggas på undervisningen i huslig ekonomi. Det betyder att elever i vissa skolor kan hamna i en klart sämre ställning än övriga elever på grund av att antalet undervisningstimmar i huslig ekonomi hålls på en lägre nivå. Därtill borde diskussionen om ekonomiska problem bli mera konkret och lösningsorienterad.

Marthaförbundet efterlyser nya lösningar för den växande överskuldsättningen. Vi kräver att reklam för snabblån och dylika tjänster ytterligare regleras. Vidare kräver vi att det förebyggande arbetet stärks i skolundervisningen, ekonomirådgivningen och skuldrådgivningen. Det är viktigt att föra ut information om hur man identifierar en situation där man riskerar att hamna i ekonomiskt trångmål samt hur man tar sig ur densamma. Samhället behöver stödja den skuldsatta samt skapa en attitydförändring och det görs bäst genom att dela kunskap, alla tillsammans.

Åbo den 5 maj 2018

Finlands svenska Marthaförbund rf

På frågor svarar:

 • Annika Jansson, verksamhetsledare, annika.jansson (at) martha.fi, 050 302 3363
 • Mia-Maja Wägar, ekonomirådgivare, mia-maja.wagar (at) martha.fi, 043 820 0073  
05.05.2018 kl. 16:04

Tappa björksav!

Björksav är ett riktigt hälsovatten, perfekt som återhämtande dryck eller istället för vatten i exempelvis bakning. Under april och maj kan du tappa sav på egen mark.

Björksav tappas på våren. Traditionsenligt under tiden mellan islossning och mössöron. Med andra ord under april och maj. Du får endast tappa björksav på egen mark, det vill säga på egen gård eller i egen skog, tappningen ingår inte i allemansrätten.

Saven hjälper björken komma igång inför växtperioden, med andra ord växer björken inte lika bra efter tappning, men inte nödvändigtvis märkbart. Om du tappar sav år efter år, se då till att byta träd.

Björksaven har många hälsofördelar. Den består till 98 procent av vatten, och utöver det bland annat xylitol, olika syror, C-vitamin, kalium och andra mineraler och spårämnen. Den är helt enkelt ett hälsosamt vatten, mycket bra som återhämtande efter att du sportat eller utfört tyngre aktiviteter.
 

 

Så här tappaR DU björksav

Du behöver:

 • Borrmaskin med borr som är ungefär lika grov som slangen. 
 • Slang, godkänd för livsmedel/dricksvatten. 
 • Kärl, exempelvis flaskor, hinkar, dunkar. Hinkar med lock är ett bra och hygieniskt alternativ som håller insekter och skräp ute, borra ett hål för slangen i locket.

Håll god hygien genom hela processen. Sterilisera kärl, slang och borr. Då blir hållbarheten på saven bättre.

 • Välj ut en björk på din tomt/i din skog. Den ska vara kring 20–30 cm i diameter i brösthöjd, men kan även vara större. Ju större krona på björken, desto mera sav. Max två hål på ett träd under ett år. Olika träd har olika smak på saven. 


 

 • Borra ett 2–3 cm djupt hål på halvmeters höjd på björkens skuggsida.


 

 • Fäst slangen i hålet. Placera andra ändan av slangen i kärlet.
 • Du kan få upp till 20 lite sav per dygn/björk. Töm kärlen dagligen och sterilisera. När saven är slut i trädet märks det på savens färgen, som inte längre är klar.
 • Täpp igen borrhålet med bivax eller kåda för att förhindra exempelvis röta i trädet.

Använd björksav

Björksaven kan du dricka som sådan, eller använda i matlagning eller bakning. Den går också bra att frysa in. Björksav är en väldigt känslig produkt, så hantera den snabbt och frys in. Som sådan håller den i ungefär fyra dagar i kylskåp.

04.05.2018 kl. 09:55

3 gröna växter för bättre inomhusluft

Dålig luft på kontoret? Luften kan innehålla en mängd skadliga ämnen från elektronik, printrar, damm och kontorsmöbler. En lösning för en bättre inomhusluft är att införskaffa luftrenande gröna växter, som kan lagra oönskade partiklar. 

Alla växter tar upp koldioxid och producerar syre, men några jobbar lite extra. De luftrenande växterna ökar luftfuktigheten, upptar skadliga partiklar och förbättrar inomhusklimatet märkbart, såväl i hemmet, på arbetsplatsen som i klassrummet. 

Här är tre sorter att hålla utkik efter i blomsteraffären. 


CalatHea

Förutom att calathean är ett vackert blickfång har den luftrenande egenskaper. Den trivs bra på fuktiga platser, exempelvis i kök eller badrum, där den kan uppta skadliga partiklar och förbättra luftkvaliteten. 


Svärmorstunga

Svärmorstungan gör sig lika bra på kontoret som i sovrummet. På arbetsplatsen kan den ta upp skadliga partiklar ur luften från plaster, färger, rengöringsmedel eller elektronik, så som en varm mobilladdare. 
 


Guldpalm

Guldpalmen ställs med fördel invid printern på arbetsplatsen. Den upptar de partiklar som avges då printern är i användning, så som trycksvärta, och bidrar på detta sätt till ett bättre inomhusklimat. 

02.05.2018 kl. 15:59

Kolumn: Hur röstar du med dina pengar?

Vår är lika med klädkris för många. Snabba och billiga lösningar finns i närmaste snabbmode-kedja, men är det värt det? Ekonomirådgivare Mia-Maja Wägar lyfter fram de billiga plaggens mörka baksida.

Under de senaste åren har jag fäst allt mer uppmärksamhet vid hur jag använder mina pengar. Jag planerar mina köp, tar tid för att fundera och tänker på vad priset blir per användningsgång. Jag vill tänka långsiktigt i stället för att handla utgående från tillfälliga habegär. Men det kommer stunder då det här är lättare sagt än gjort. Själv upplever jag våren speciellt utmanande. Samtidigt som solen tittar fram och termometern börjar visa varmare grader, grips jag av en klädkris. Senast förra veckan stod jag inför min garderob och konstaterade det klassiska: Jag har ingenting att ha på mig och att alla andra har en mycket personligare och mer inspirerande stil. Så vad gjorde jag? Hittade mig själv febrilt surfandes på nätet på diverse snabbmode-kedjors hemsidor för att hitta något att snabbt spendera mina pengar på.

Vår hektiska vardag har gjort att vi kräver att bli serverade snabba lösningar. Dessutom får reklamerna och sociala medier oss att tro att vi ständigt måste förnya oss och vara uppdaterade med de senaste trenderna. Klädindustrin förstod konsumenternas begär på 90-talet, och började producera kläder med snabb omsättning till billigt pris för att kunna möta efterfrågan. Ordet snabbmode myntades. I dagens läge märks detta i form av nya snabbmode-kedjor som tar sig in på marknaden och i att antalet plagg i våra garderober konstant ökar. Samtidigt ökar produktionen av kläder och textilier. Tyvärr blir detta också synligt på soptipparna, där hälften av våra kläder slutligen hamnar, eftersom de antigen gått ur mode eller slitits sönder på grund av bristande kvalitet. Summa summarum: vi lever i en slit och släng-kultur.

Men vad händer bakom kulisserna? Vems förtjänst är det att vi västerlänningar får ta del av de nyaste trenderna för en struntsumma?

För att klädjättarna skall kunna pressa ner priserna och möta marknadens efterfrågan, måste produktionskostnaderna minimeras. Produktionen har flyttats till länder som Bangladesh och Indien, där underleverantörerna erbjuder billig arbetskraft. Men det billiga priset som klädföretagen och konsumenten betalar har en dyster baksida. I nyheterna läser vi om barnarbetskraft, omänskliga arbetsförhållanden och arbetstider samt löner som det knappt går att leva på. Allt detta för att du och jag skall kunna byta stil enligt de nyaste trenderna och ha ett utbud i butikerna som byts ut veckovis. I slutändan är det inte vi konsumenter som betalar för att kläderna produceras och transporteras världen över, utan arbetaren. Och i värsta fall gör hen det med sitt liv.

Så vem är det som bär det slutliga ansvaret? Är det underleverantören eller de västerländska klädjättarna? Visserligen bär de ett ansvar för alla hemskheter som sker, men det finns någon som bär det slutliga ansvaret: vi konsumenter.

Efterfrågan föder utbud - så länge som det finns någon som köper kläder från snabbmode-kedjorna, så länge kommer produktionen i de omänskliga förhållandena att fortsätta. Därför är det viktigt att vi alla funderar på ansvaret vi har som konsumenter. Pengarna ger oss en möjlighet att påverka utbudet på marknaden, och den möjligheten måste vi som konsumenter använda. Vi röstar med våra pengar, och när tillräckligt många kräver att få information om processerna bakom klädproduktionen och funderar på vilka konsekvenser vår konsumtion har, kan vi påverka klädindustrin. Klädrevolutionsveckan är en ypperlig tidpunkt att börja fundera på hur just du röstar med dina pengar. Så ställ dig frågan #whomademyclothes innan du drar fram betalkortet. Både din och min röst räknas i detta val.


För den som undrar hur det gick med min klädkris: Efter en stunds nätbutikssurfande hittade jag en potentiell tröja som jag beslöt mig för att gå och prova i en fysisk butik. Jag kom så långt att jag köpte tröjan, men väl hemma slog ångesten till. Ångesten som jag kände över den nya tröjan var djupare än den ångest jag kände över min klädkris. Slutresultatet var att jag nästa dag returnerade tröjan. Med dessa reflektioner i ryggsäcken hoppas jag på att jag har verktygen till att bekämpa habegäret om eller när den slår till nästa vår.

26.04.2018 kl. 15:00

Kortkurs: Plocka nässlor

Den smakrika nässlan är en riktig hälsobomb. Den gör sig väl förvälld i såväl pesto och soppa som torkad i drycker och smoothies. I mitten av april dyker de första späda välsmakande nässlorna upp, redo att plockas och tas tillvara.

Nässla / Urtica dioica / Nokkonen


Kännetecken

Nässlan bränns. Blommorna är gröna prickar på upp till 5 cm långa, tunna trådar som går rakt utåt från bladvecken. När trådarna hänger neråt är fröna mogna. Roten är gul, oftast 3–4 mm men ibland till och med 1 cm tjock och går sidledes några centimeter under marken. Nässlan förekommer i rätt stora bestånd. Om du hittar en liten enstaka nässla med lite rundare blad har du etternässlan, Urtica urens, i din hand. Den bränner värre än brännässlan.


Dubbelgångare

Ingen av nässlans dubbelgångare bränns. Det kan vara svårt att märka det, om du redan har prövat några växter och hittat riktiga nässlor med "det bränns"-metoden.
Vitplister / Lamium album / Valkopeippi: fyrkantig stjälk, stora vita blommor i krans i bladvecken.
Flenört / Scrophularia nodosa / Syyläjuuri: bladen luktar alldeles vämjeligt. Små bruna oansenliga blommor i toppen.
Stinksyska / Stachys sylvatica / Lehtopähkämö: bladen luktar illa, fina röda blommor i toppen.


Brännhåren

Nässlan bränner eftersom den är täckt av små ihåliga rör som är fyllda med något som liknar myrsyra. Rören har mycket vassa kanter när de bryts av. Det gör att syran går rakt in i skinnet och börjar irritera. Nässlan slutar bränna om den är ordentligt förvälld. Du kan också få sönder brännhåren genom att pressa torkad, krossad nässla genom en sil. Det räcker inte att bara torka nässlan – torkad nässla bränns fortfarande.
 


Nässlans näringsvärde

Nässlan innehåller mycket vitaminer och mineralämnen. Bland annat är den känd för att innehålla rikligt med järn, kalcium och magnesium. Den innehåller även mangan, C- och D-vitamin. Nässelpulver är ett smart och gratis kosttillskott som du själv kan tillverka av torkad nässla.


 

Plocka nässlor

Nässlor kan du plocka från mitten av april, eller genast när snön har smält, och därefter hela våren, sommaren och fram till nästa snö. Det späda nässlorna är mest eftertraktade. Många klipper eller slår ner äldre exemplar för att nässlorna ska växa upp på nytt. På det här sättet kan man plocka späda nässlor under en längre period. I slutet av sommaren kan man också ta tillvara nässlornas frön som kan torkas och ätas som kosttillskott under årets mörka period.

Så här gör du
Du kan plocka 5 cm höga nässlor när snön har smultit, men den late väntar några veckor och plockar stora mängder unga, fina cirka 20–30 cm höga nässlor på nolltid. Ta av örten under det nedersta fina bladparet med kniv, sax, eller fingernaglar. När nässlorna är 40–50 cm höga börjar stjälkarna bli sega. Nässlan är en fiberväxt, så stjälken blir verkligt seg mot hösten. Då kan du ännu plocka de översta 3–5 bladparen, helst med kniv eller sax. Om du tar till naglarna får du ofta hela växten inklusive rot i din hand. På frodiga platser (till exempel på komposten eller i hagen där hästar har gått för några år sedan) finns det mängder av nitrater i nässlorna. Nitrater anses vara skadliga för hälsan. Plocka inte stora gamla blad från nässlor som är så gamla att de har börjat frösätta sig. Problemet är att gamla nässelblad kan innehålla kalsiumkarbonatkristaller som kan irritera njurarna. Om du får ryggvärk av nässlor har du plockat för gamla nässlor. Använd den satsen till fotbad och plocka lite yngre exemplar i fortsättningen.

För att plocka nässlor behöver du

 • Handskar
 • En korg
 • Eventuellt sax
 • Koll på allemansrätten (källa: slc.fi)


 

Ta tillvara: Förväll och torka

Nässlor används inte i mat som färska, utan som förvällda eller torkade. Såväl förvällning som torkning bevarar nässlans näring väl.

Förväll nässlor
Skölj nässlorna i rikligt med rent vatten för att få bort sand, damm och eventuella småkryp. Har du plockat stora mänger nässlor kan du låta dem stå i ämbar med rent kallt vatten i cirka 10 minuter för att få bort småkryp. Sätt därefter nässlorna i rejält med kokande vatten. Förväll i 2–3 minuter. Detta gör man för att få bort nitrater som belastar kroppen. Slå av vattnet med hjälp av ett durkslag. Nu kan du använda de förvällda nässlorna direkt i matlagning eller bakning, eller frysa in.
 

Tips! Överlopps kokvatten från förvällning av nässlor lämpar sig fint som gödsel för blommor och buskar i trädgården. Du kan också använda vattnet för att bekämpa ohyra på rosenbusken. Somliga använder även vattnet för att skölja håret, det sägs vara bra för såväl håret som hårbottnen och ger en trevlig glans.
Torka nässlor
Skölj nässlorna i rikligt med rent vatten för att få bort sand, damm och eventuella småkryp. Låt torka på en ren kökshandduk eller hushållspapper. Har du en salladsslunga kan du få bort överlopps vatten med hjälp av den.

Torka i rumstemperatur: Bred ut nässlorna på ett rent galler eller en plåt, ett papper, bricka eller kökshandduk. Du kan torka i rumstemperatur, exempelvis ovanpå ett kylskåp eller andra ställen i huset där det är aningen varmare, så som pannrum eller i ett torkskåp för kläder. En luftig vind är också bra för torkning. Viktigast är att det är varmt och torrt och att nässlorna inte kommer i kontakt med solljus eller damm. Det kan ta upp till två dagar innan nässlorna är torkade. De är redo för användning när de är knastertorra.

Torka i ugn: Du kan också torka i ugnen på 50 grader och med ugnsluckan öppen, torktemperaturen får nämligen inte överstiga 35 grader, då kan näringsvärdet i nässlan minska. Förvaring av torkad nässla Torkade nässlor ska förvaras mörkt och svalt i papperspåse eller glasburk.

Tips! När nässlorna är torkade kan du använda dem som nedsmulade i bröddegar, smoothies, teer, på filen, myslin. Du kan också göra ett pulver på dem. Se videon nedan för instruktioner.
Matlagning med nässla

Nu har du lärt dig var och hur du plockar nässlorna och hur du tar dem tillvara. Dags att använda dem i matlagningen! Klicka på bilderna nedan för att komma till recepten! Fler recept med såväl nässla som andra vilda växter så som daggkåpa, kirskål och rallarros finns i kategorin vilda grönsaker på recept.martha.fi. 
  

 

 

 


 

25.04.2018 kl. 10:15

En snabbguide till materialval

Det är klädrevolutionsvecka och en god orsak att slänga ett kritiskt öga in i garderoben. Vad finns egentligen där? Ekologirådgivare Anita Storm ger tips för mera hållbara materialval i garderoben.

Kläder är gjorda av antigen av natur- eller syntetmaterial. Många plagg är också en blandning av dessa. Naturfiber kommer från levande organismer, från växtriket bland annat bomull, lin och hampa, och från djurriket ull och silke. 

Konstfiber kan delas in i två kategorier: regenatfiber och syntetfiber. Regenat är konstfiber som utvinns ur naturmaterial så som trämassa, bambu eller eukalyptus. Viskos och lyocell är två vanliga regenatfibrer. Syntetfiber görs på kemisk väg ur fossil olja. Man kan säga att syntetfiber är en form av plast, och vanligast bland syntetfiber är polyester. 

Hur ska man då välja material på plats i klädaffären redo att förnya vårgarderoben? Det är ingen enkel fråga att svara på, för inget är svart eller vitt. Det är upp till dig som konsument att göra val som är hållbara för dig i den livssituation du är i och utgående från vad du gör i din vardag – det vill säga vad du kräver att kläderna ska klara av. Men kunskap på vägen hjälper. Vi har några tips som kan vara till nytta inför nästa kläduppköp. Undvik syntetmaterial – satsa på naturmaterial
Syntetmaterial framställs av fossil olja, och det är inte hållbart att använda fossila bränseln för klädproduktion. Naturmaterial är inte alltid heller det mest hållbara alternativet, men genom att skaffa kunskap kan man välja de bästa alternativen.
 Undvik konventionellt odlad bomull – satsa på ekologisk bomull

Vid konventionell bomullsodling används stora mängder vatten och kemikalier vid både produktion och förädling. Det här är varken hälsosamt för de som odlar och skördar bomullen, eller för den som klär sig i bomullsplagg. Välj därför gärna ekologisk bomull.Undvik nyproducerad polyester – satsa på återanvänd
Polyester är gjord av ickeförnybar råvara genom en process som kräver både mycket kemikalier och energi. Därför är det viktigt att polyesterplagg som exempelvis blivit omoderna eller inte längre kan användas återanvänds som material i nya plagg och produkter, så att energiförbrukningen i första vändan inte varit förgäves.


Undvik nyproducerad ull – satsa på återvunnen eller ekologisk
Bra ull kan återvinnas och bli nya tyger. Ekologisk ullproduktion har ett helhetstänk kring djur och miljö och kan att vara att föredra framom konventionell uppfödda. Ta gärna reda på varifrån ullen kommer, djurhållningen skiljer sig mellan länder.
 


Undvik viskos – satsa på lyocell/tencel
Viskos är kemiskt framtagen fiber från trämassa. Det är också lyocell och tencel – men de är gjorda i ett slutet system med organiska kemikalier som även återvinns. 
 Undvik Akryl

Akryl är svårare att framställa än polyester. Produktionen ger upphov till större mängder utsläpp av både lösningsmedel och kemikalier än vid produktion av polyester. 


Läs mer om hållbar klädkonsumtion: 

 

24.04.2018 kl. 10:49

Marthadistrikt, -föreningar & -kretsar

Marthaförbundet är indelat i distrik, marthaföreningar och -kretsar. Klicka på länkarna nedan för att bekanta dig med distrikten och de föreningar och kretsar som har egna webbsidor. Föreningar och kretsar som inte har egna webbsidor finns listade på distriktens webbsidor.

Borgå Marthadistrikt

Helsingfors Svenska Marthaförening

Mellersta Nylands Marthadistrikt

Västra Nylands Marthadistrikt

Åbolands svenska Marthadistrikt

Ålands Marthadistrikt

Österbottens Marthadistrikt

Östra Nylands Marthadistrikt