Fågelholken - bästa skyddet mot skadegörare i trädgården

Text

Det används mycket bekämpningsmedel i våra hemträdgårdar, per yta kanske rentav mera än bland yrkesodlarna! Till mera skada än nytta faktiskt, för de bekämpningsmedel som säljs fritt i våra plantbutiker är väldigt skadliga för hela miljön. De dödar inte bara skadegörarna utan också alla nyttiga insekter som nyckelpigorna, som av naturen äter upp just skadeinsekterna. Också fåglarna får i sig gifterna från insekterna, och trivs inte i heller i trädgårdar utan insekter att äta.

Bekämpningsmedlen sprider sig i hela miljön, och är vanligtvis akut giftiga för de vattenlevande djuren. Det är också lätt hänt att ditt eget brunns- eller grundvatten förstörs.

Varför ta den risken? Häng upp fågelholkar i trädgården! En enda flugsnappare kan fånga upp till 1 000 skadegörande insekter per dag. (Glöm inte äppelträdet.)