Hantera vardagen

Målsättningen med projektet Hantera vardagen, som pågått sedan 2001, är att genom preventiva åtgärder och ökad kunskap inom huslig ekonomi kunna förhindra utslagning och ohälsa på såväl individ- som familjenivå, kunna främja integrering i samhället av sådana grupper som annars riskerar utslagning och genom verksamheten ge kunskap och resurser för att främja balans i vardagen.

Genom verksamheten kan Marthaförbundet erbjuda en helhetssyn på hushållet och dess ekonomi ur flera olika perspektiv. Rådgivning och undervisning ges i praktisk matlagning och näringsfrågor, hemmets ekonomi, hemvård samt upplysning om ett mera ekologiskt hållbart förhållningssätt i vardagen.

Vår målsättning är att nå flera flykting-, invandrar- och barnfamiljer som under kärva ekonomiska tider är i behov av all kunskap som främjar en hållbar vardag och medveten matkonsumtion. Också övriga marginaliserade grupper som utvecklingshämmade, arbetslösa och studerande erbjuds kurstillfällen.

Med verksamheten vill vi nå ut till hela Svenskfinland. Vårt mål är att nå ut till 1 200 personer och kunna erbjuda 650 kurstimmar till målgrupperna inom verksamheten under ett års tid.

Metoder

Verksamheten förverkligas genom utbildning, rådgivning och att erbjuda praktisk handledning i kursform inom huslig ekonomi. Marthaförbundets roll här är att ge undervisning, stöd och råd i frågor som berör familjens ekonomi, näringsfrågor, praktisk matlagning, konsumentfrågor, rengöring och hygien samt vägleda till ökad hänsyn för miljön. Den enskilda individens/familjens ekonomiska, fysiska, sociala och psykiska välfärd är nära sammankopplade till varandra.

 

Projektledare Elisabeth Eriksson, 050 408 9179, elisabeth (at) martha.fi