utbildnings- & RÅDGIVNINGsverksamhet

Vår utbildnings- och rådgivningsverksamhet påverkar både stora och små val i vardagen genom att erbjuda stöd, sprida kunskap samt erbjuda färdigheter och skapa utrymme för nya attityder för en mera hållbar livsstil. Rådgivningsverksamheten bygger på tre huvudområden: hushåll, ekonomi och konsumtion samt ekologi och miljöhänsyn i vardagen. Rådgivningen samarbetar nära med Marthaförbundets projektverksamhet.
 

Hushållsrådgivningen har som mål att sprida Marthaförbundets matvision och genom den öka medvetenheten om en måttlig och hälsosam matkonsumtion. Ekonomi- och konsumentrådgivningen har som mål att sprida kunskap kring en balanserad ekonomi och om hur du gör för att inte leva över dina tillgångar. Därtill för vi fram hur du tar både ekonomin och miljön i beaktande när du konsumerar. Ekologirådgivningen har som mål att på ett pedagogiskt och inspirerande sätt öka medvetenheten om frågor kring miljöhänsyn i vardagen.
 

Vi är Marthaförbundets rådgivningsteam!

Vi ger individuell rådgivning, både via telefon och mejl, och rådgivning till grupper i form av kurser och föreläsningar. Kontaktuppgifter till höger.

 


Elisabeth Eriksson, hushållsrådgivare
 
Solveig Backström, hushållsrådgivare
 
Anita Storm, ekologirådgivare
 
Marina Nygård, ekonomirådgivare
 

hushållsrådgivning

Vi svarar om frågor gällande bland annat mat och matlagning, näring, konservering, hemvård och konsumentfrågor.

 044 402 6883​, tis–tors, kl. 13–15 / hushall (at) martha.fi, svar inom tre arbetsdagar

Kolla också vår Råd- och tipsbank, där finns de vanligaste frågorna samlade under olika kategorier.

ekonomirådgivning

Vi svarar på frågor gällande konsumtionsutgifter, budgetering och planering av privatekonomin, skötseln av penningärenden, handledning i privathushållets bokföring och olika alternativ för att lösa skuldproblem (dock ingen egentlig skuldrådgivning).

hushall (at) martha.fi

Kolla också Råd- och tipsbankens kategori ekonomi.

ekologirådgivning

Vi svarar på frågor gällande miljövänlig konsumtion och ekologiska alternativ, ekolivsmedel, miljöfostran och -pedagogik, hemmets vattenförbrukning, sopsortering och -hantering, energispartips

044 735 4975 / ekologi (at) martha.fi

Flera svar hittar du också i Råd- och tipsbanken.