Ansökningsperioden  infaller 1–28.2. 2018

Föreningsstödet förnyas!

Har ni idéer om mindre projekt ni skulle vilja förverkliga, eller finns det intressanta kurser eller föreläsare ni skulle vilja ta del av och erbjuda till era medlemmar? Då har ni under februari månad möjlighet att söka föreningsstöd från Marthaförbundet!

Nytt för i år är att bidraget kan sökas enligt S-, M- eller L-modell. Flera samarbetspartners och ett evenemang som når ut till många ger möjlighet till större bidrag. Samarbete ger mervärde! För att er ansökan ska godkännas bör den uppfylla de kriterier som finns uppställda. Bekanta er noggrant med kriterierna. Under 2018 finns fem tydligt avgränsande tyngdpunktsområden att söka bidrag för – alla med en stark koppling till marthaverksamheten.

Fundera igenom alla delar av projektet innan ni gör er ansökan. Det är viktigt att ansvarspersonerna är överens om vad man vill göra och hur man ska genomföra det. Var uppriktig och realistisk. Om ansökan är välgjord kan ni satsa fullt ut på själva genomförandet!

Frågor? Kontakta Petra Högnäs, petra@martha.fi, tfn 044 280 6609 om ni har frågor eller behöver hjälp med er ansökan!


 

Centralstyrelsen vid Finlands svenska Marthaförbund rf lediganslår föreningsstöd att sökas under perioden 1– 28. 2018. 

KRITERIER FÖR FÖRENINGSSTÖD ÅR 2018

Vem kan söka bidrag?
Registrerade marthaföreningar-, -kretsar och distrikt kan söka föreningsstöd. Kretsarna ansöker i moderföreningens namn.

Vad krävs för att en ansökan ska godkännas?
Till alla ansökningar skall bifogas en klar plan med mål och syfte samt önskat resultat. Även en realistisk budget bör lämnas in. Bristfälliga ansökningar som saknar den obligatoriska projektplanen
med budget förkastas. Ansökningar som lämnas in för sent behandlas inte.

Vad kan man söka bidrag för?
Bidrag kan sökas inom följande fem tyngdpunktsområden: 

 1. Ordna en klädbytardag
  Alternativ uppmärksamma textilkonsumtionen genom att återbruka material och tillsammans göra nytt av gammalt.
 2. Ordna en matkulturdag
  Alternativt en föreläsning eller en praktisk kurs som anknyter till årets matkulturtema.
 3. Vardagsekonomi
  Våga prata pengar: Diskutera pengar och konsumtion ur olika synvinklar.
 4. Föreningens utveckling
  Fokusera på föreningens framtid, inspireras till nya verksamhetsformer och gör strategiska planer för en förening i förändring.
 5. En bättre värld, en vardag i taget
  Projekt och evenemang som tar fasta på Marthaförbundets devis En bättre värld, en vardag i taget .

Bekanta er gärna med Marthaförbundets inspirationsmodeller som kan ge mera inspiration, tips och idéer.

Vad prioriteras vid utdelningen?
Vid bedömningen av ansökningarna fästs särskild stor vikt vid ansökans ändamål. Ändamålet ska vara aktuellt samt i enlighet med Marthaförbundets strategiska målsättning. En tydlig marthakoppling bör finnas i allt som görs inom ramen för föreningsstödet. Ansökningar som berör barn- och ungdomsverksamhet behandlas och förverkligas i samarbete med Ungmartha rf. Se ung.martha.fi för mera information gällande understöd för barn- och ungdomsverksamhet.