Ungmartha – Marthaförbundets barn- och ungdomsorganisation

Med vår verksamhet vill vi förmedla kunskap som förbättrar levnadsvillkoren hos barn och unga. I vår verksamhet betonar vi de husliga, ekonomiska och ekologiska aspekterna samt ungas rätt till en egen åsikt, ett eget livsutrymme och en god hälsa. Vi vill också främja de ungas tolerans och förståelse för sig själv och sina medmänniskor.

Ungmartha ordnar verksamhet i form av läger, kurser, temadagar och föreläsningar. Lägerverksamheten ordnas främst under skolornas lov, då många barn och unga behöver vettig sysselsättning medan föräldrarna arbetar. Längs med året ordnas kurser som ofta har tyngdpunkten på hälsosam matlagning. Därtill ordnas temadagar och föreläsningar utgående från efterfrågan och det som är aktuellt i samhället.

Ungmartha har också M-klubbar för barn och unga som finns på olika orter i Svenskfinland. M-klubbarna ordnar olika sorter av verksamhet för sina medlemmar. De bakar, pysslar, idrottar, gör utfärder och har roligt tillsammans.

Utöver grundverksamheten har Ungmartha olika projekt som varierar från år till år lite beroende på vad som är aktuellt i samhället.

 

 

 

 

ung.martha.fi hittar du information om aktuella läger, föreläsningar och material.

 

Verksamhetsledare
Elise Hindström
elise(at)martha.fi, ung(at)martha.fi
044 280 6813