Distrikt, föreningar & kretsar

Marthaförbundet består av närmare 10 000 medlemmar i 13 distrikt. Distrikten består av ungefär 200 föreningar och därtill 200 kretsar, som är oregistrerad föreningar som lyder under en marthaförening. Föreningar och kretsar finns över hela Svenskfinland.

Är du intresserad att bli medlem i en lokalförening?

Klicka vidare till distriktet du bor inom. På distriktets webbsida hittar du en förteckning över lokala föreningar och kretsar i din närhet. Du kan också kontakta distriktets ordförande för närmare information om de olika föreningarna och kretsarna.

Borgå svenska Marthadistrikt
Helsingfors svenska Marthaförening
Jakobstads Marthadistrikt
Karlebynejdens Marthadistrikt
Mellersta Nylands Marthadistrikt
Nykarleby Marthadistrikt
Sydösterbottens Marthadistrikt
Vasabygdens Marthadistrikt
Västra Nylands Marthadistrikt
Åbolands svenska Marthadistrikt
Ålands Marthadistrikt
Östra Nylands Marthadistrikt
Ungmartha

medlem i marthaförbundet

Är du intresserad av Marthaverksamheten, men enbart i stödande syfte? Då kan du bli direkt eller understödjande medlem i förbundet. Läs mera här.


Vilsen i Marthafinland?

Att få en överblick på hur Marthaförbundet fungerar är inte det lättaste. Blev något oklart, kontakta gärna Marika Danielsson, marika@martha.fi som guidar dig vidare till rätt förening eller krets.
  

 

Ungefär 70 av föreningarna och kretsarna har en egen webbsida, med information om verksamheten och kontaktuppgifter, länkar till dem hittar du nedan. Om föreningen du är intresserad av inte finns med, gå till distriktets webbsida för närmare information.

Åbolands Svenska Marthadistrikt

Alla föreningar och kretsar inom Åbolands Marthadistrikt har egna undersidor på aboland.martha.fi


Finlands Svenska Marthaförbund r.f.
Medelhavsgatan 14 C
00220 Helsingfors

Telefon 044 402 6884
E-post fornamn.efternamn@martha.fi


Tillverkad i Finland med   av Webbhuset