Under våren lanserar vi en ny webbsida, ursäkta eventuellt flyttkaos. Hör av er till oss om det är något ni inte hittar!

Förbundskalender

23.10
Familjekompet – kurshelhet i Helsingfors Har du koll på familjens ekonomi? Hur gör man snabblagad och näringsrik vardagsmat som alla gillar? Vad är hemlagad babymat? Detta och mycket mer pratar vi om på en praktisk kurs med fokus på kost, miljö och pengar ur ett barnfamiljeperspektiv.
24.10
Naturens örtapotek– våra vanligaste läkeväxter Lär dig om naturens läkande krafter och vad du kan ta tillvara ur naturens vilda skafferi.
30.10
Familjekompet – kurshelhet i Helsingfors Har du koll på familjens ekonomi? Hur gör man snabblagad och näringsrik vardagsmat som alla gillar? Vad är hemlagad babymat? Detta och mycket mer pratar vi om på en praktisk kurs med fokus på kost, miljö och pengar ur ett barnfamiljeperspektiv.
30.10
Familjekompet – kurshelhet i Kronoby Har du koll på familjens ekonomi? Hur gör man snabblagad och näringsrik vardagsmat som alla gillar? Vad är hemlagad babymat? Detta och mycket mer pratar vi om på en praktisk kurs med fokus på kost, miljö och pengar ur ett barnfamiljeperspektiv.
30.10
Kvinna & ekonomi Det är dags att vi börjar prata öppnare om pengar. Varför ska vi spara? Hur ska vi förbereda oss för livets ekonomiska utmaningar?
01.11
Naturens örtapotek – våra vanligaste läkeväxter
06.11
Hela familjen i köket ”Vad blir det för mat?” Den frågan är löst! Välkommen på en inspirerande matlagningskurs tillsammans med ditt barn (över 4 år).
06.11
Familjekompet – kurshelhet i Kronoby Har du koll på familjens ekonomi? Hur gör man snabblagad och näringsrik vardagsmat som alla gillar? Vad är hemlagad babymat? Detta och mycket mer pratar vi om på en praktisk kurs med fokus på kost, miljö och pengar ur ett barnfamiljeperspektiv.
07.11
Kallrörd tvål
08.11
Kvinnor i fredsarbete ”Om vi vill ha hållbar fred i världen måste kvinnorna involveras i fredsarbetet.”

 

Senaste nytt

Andrea Hasselblatt omvald till ordförande för Marthaförbundet

Andrea Hasselblatt omvaldes till ordförande vid Marthaförbundets höstmöte på lördagen. I mötet deltog drygt hundratrettio marthor från hela Svenskfinland och Åland.

Mötet återvalde enhälligt Andrea Hasselblatt, 48, till förbundsordförande för perioden 2017–2018. I sitt tacktal till mötesdeltagarna tog Hasselblatt upp Marthaförbundets roll i samhällsutvecklingen och de två tyngdpunktsområden som hon under sin tid som förbundsordförande vill vara med och utveckla vidare.

– Marthaförbundet är, och ska så förbli, en aktiv del av samhällsutvecklingen. Det fantastiska med vår verksamhet är att vi kan gräva i vår historia och paketera om verksamheten i en ny förpackning, vårt uppdrag i dag är lika mycket i tiden som det var för snart 118 år sedan. Två tyngdpunktsområden som jag vill arbeta vidare med är självhushållning och en mera hållbar ekonomi. Självhushållning är ett sunt sätt att leva, en hållbar livsstil och har också en stark koppling till vår historia.

Mötet godkände den för år 2017 framtagna verksamhetsplanen och centralstyrelsens förslag till strategi för åren 2017–2019. Under kommande år arbetar Marthaförbundet för en hållbar framtid genom att dela kunskap samt lyfta fram glädjen i vardagen och de små stegen för en bättre värld. År 2017 medverkar förbundet även aktivt i en rad evenemang som ordnas med anledning av firandet av Finlands hundraårsjubileum.

Vid höstmötet valdes medlemmar till Marthaförbundets centralstyrelse. I centralstyrelsen för år 2017 sitter Anne-Louise Nilsson från Borgå svenska Marthadistrikt, Christina Grönroos från Mellersta Nylands Marthadistrikt, Carina Nilsson från Karlebynejdens Marthadistrikt, Ann-Mari Koivula från Östra Nylands Marthadistrikt, Camilla Hautala från Åbolands svenska Marthadistrikt, Anna Häggqvist från Sydösterbottens Marthadistrikt, Maja Ottelin från Ungmartha, Camilla Komonen från Helsingfors svenska Marthaförening, Carita Vik-Hästbacka från Jakobstads Marthadistrikt, Inga-Britt Lindvall från Nykarleby Marthadistrikt, Gun Carlson från Ålands Marthadistrikt, Seija Knipström från Vasabygdens Marthadistrikt och Camilla Holmström från Västra Nylands Marthadistrikt. De sex sistnämnda är nyvalda i styrelsen.

Höstmötet godkände ett uttalande där Marthaförbundet fördömer planerna på att avgiftsbelägga transporter i färjtrafiken i skärgården. Enligt uttalandet är förbindelsetrafiken inte att jämställa med kollektivtrafiken i städer, utan utgör landsvägar som överallt annanstans i landet finansieras med skattemedel. Skärgården ska utvecklas snarare än bestraffas och avvecklas, säger Marthaförbundet. 

I samband med höstmötet tillkännagavs beslutet att tilldela konstnären Lina Teir från Henriksdal i Kristinestad utmärkelsen Årets Ungmarthainspiratör 2016. Teir är född år 1982 och fick utmärkelsen för sitt arbete och engagemang för mänskliga rättigheter samt en etiskt hållbar asylpolitik genom kampanjen We see you. Årets Ungmarthainspiratör utses av Ungmarthas styrelse i samråd med ungdomsrådet.

Marthaförbundets vårmöte 2017 arrangeras den 6 maj i Kristinestad.

Mera information ger:
Andrea Hasselblatt, förbundsordförande
Tfn 040 191 9424, andrea.hasselblatt (at) antonanton.fi
Frida Nylund, verksamhetsledare

Tfn 040 715 1579, frida.nylund (at) martha.fi

Mera information om Årets Ungmarthainspiratör 2016 ger:
Elise Hindström, verksamhetsledare för Ungmartha
Tfn 044 280 6813, elise.hindstrom (at) martha.fi

Pressmeddelande 19112016

19.11.2016 kl. 16:24

Sju klädbytartillfällen på lördag

Plagg du inte använder i garderoben? I behov av en ny outfit till julens fester? Plocka ihop plagg du inte längre använder och kom på klädbytardag och byt till dig nytt!

Klädbytartillfälle 18.11

Helsingfors (Obs! 18.11), Prakticum, kl. 10–14
 

Klädbytartillfällen 19.11

Borgå, Ungdomslokalen Zentra, 15–17
Esse, Essegården, kl. 10–15
Kimito, Wrethalla, kl. 11–13
Terjärv, Hästbacka byahem, kl. 12–15
Åland, Maxinge köpcentrum, kl. 12–17
Åbo, Gallerisalen, kl. 11–14

Klicka på respektive ort för närmare information och kontaktuppgifter. 
16.11.2016 kl. 11:30

Den nationella klädbytardagen 19.11

Marthaförbundet vill väcka diskussion kring kläder och kemikalier med sju klädbytartillfällen runt om i Marthafinland. 

Sedan 2013 arrangerar Marthaförbundet årligen Den nationella klädbytardagen, i år 19.11. Målet med dagen är att genom klädbyten runt om i landet, arrangerade av marthaföreningar, -kretsar och -distrikt, sätta kläder i rotation, och samtidigt uppmärksamma problemet med textilavfall. I år vill vi väcka diskussion kring kläder och kemikalier, och hur du genom dina garderobsval kan minimera mängden kemikalier i din vardag. 


5 tips för hur du undviker kemikalier i garderoben 

  • Ta reda på hur dina kläder är producerade. Kemikalier som kan vara skadliga för hälsan används i flera steg i klädproduktionen, bland annat vid färgning av tyg och efterbehandling av exempelvis skrynkelfritt tyg. 
  • Välj gärna material som inte kräver mycket kemikalier vid framställning, exempelvis linne och ull. Ett gott alternativ är plagg där tyget är återvunnet av äldre plagg.
  • Tvätta gärna nyinköpta kläder och sängkläder, speciellt underkläder som är närmast kroppen, för att minska på eventuella rester av kemikalier.
  • Undvik om möjligt plagg med plastiga tryck, dessa innehåller ftalater. Miljövänligt färgtryck är att föredra.
  • Prioritera om möjligt kläder som är producerade nära och inte behövt resa långt, då frakt av kläder kräver användning av kemikalier för att skydda dem mot skadeinsekter eller fukt. 

Vill du veta mera? Lyssna på Marthapodden!

Hur ser ett klädesplaggs väg ut från bomullsplantagen till din garderob? På vilket sätt utsätts plagget och de som arbetar inom industrin för kemikalier på vägen? Och hur gör du för att minimera mängden kemikalier i garderoben? Ekologirådgivare Anita Storm och informatör Karin Lindroos diskuterar kläder och kemikalier i det senaste avsnittet av Marthapodden.

16.11.2016 kl. 11:23

Kallelse till höstmöte

Marthaförbundet kallar till höstmöte lördagen 19 november kl 12.30.

Finlands svenska Marthaförbund rf kallar till höstmöte i Helsingfors lördagen den 19 november 2016 klockan 12.30. Själva höstmötesprogrammet inleds klockan 11.30 med lunch och fullmaktsgranskning. Mötet hålls på yrkeshögskolan Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, Helsingfors.

Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt § 15 i förbundets stadgar, såsom fastställande av verksamhetsplan och budget samt medlemsavgift för år 2017. Därtill behandlas centralstyrelsens förslag till en strategi för Marthaförbundet för åren 2017–2019.

På mötet väljs ordförande för Marthaförbundet för perioden 2017–2018 och medlemmar till centralstyrelsen i stället för dem som står i tur att avgå samt ersättare för dessa för perioden 2017–2018. Centralstyrelsen föreslår återval av sittande ordförande Andrea Hasselblatt och nedan finns listat de medlemmar i centralstyrelsen som står i tur att avgå:

Gun Forsén (Ann-Sofie Larsson), Jakobstads Marthadistrikt

Eva Kullas (Gertrud Rögård), Nykarleby Marthadistrikt

Camilla Hautala (Susanna Ginström-Wuorio), Åbolands svenska Marthadistrikt

Lisbeth Bergman (Gun Carlson), Ålands Marthadistrikt

Marita Ehnström (Anne Ohls), Vasabygdens Marthadistrikt

Agneta Lindroos (Birgitta Wulff-Heikkinen), Västra Nylands Marthadistrikt

Av dessa är Gun Forsén, Eva Kullas, Marita Ehnström och Agneta Lindroos inte längre valbara på grund av full mandatperiod. 

Av de valda för perioden 2016–2017 har följande distrikt meddelat om byte av medlem i centralstyrelsen: Helsingfors svenska Marthaförening.

Centralstyrelsen vid Finlands svenska Marthaförbund rf

05.11.2016 kl. 09:33

Marthaförbundet flyttar till Victoriakvarteret

Från och med juni 2017 hittar man Marthaförbundets kansli på Busholmen i Helsingfors.

Efter fyra år med kontor i Västra Böle flyttar Marthaförbundet till Kvarteret Victoria på Busholmen. Anledningen är att förbundsstyrelsen vill utveckla och synliggöra förbundets verksamhet ytterligare samt garantera en fortsatt marthanärvaro i hela Svenskfinland. Därför har förbundet som ett led i sin strategi tecknat hyresavtal med Stiftelsen Kvarteret Victoria och valt att i samarbete med finansiären Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar investera i digital teknik samt ett toppmodernt undervisningskök.

– Den digitala tekniken är här för att stanna, och vi kommer att använda den som ett pedagogiskt verktyg och hjälpmedel på våra hushållskurser och i vår övriga rådgivningsverksamhet. Med nätbaserade studier når vi ut till en vidare målgrupp och ökar tillgängligheten för utsatta grupper i samhället. Dessutom har vi tillfälle att testa de olika möjligheter som den nya tekniken ger. Vårt kök kommer därtill att vara ett starkt finlandssvenskt vardagsrum på Busholmen. Flytten känns inspirerande och helt rätt i tiden, säger förbundsordföranden Andrea Hasselblatt.

Flytten erbjuder också nya samarbetsmöjligheter med andra organisationer i kvarteret.

– Som en organisation i ständig utveckling är vi intresserade av att hitta nya samarbetspartners, och vill även utveckla vårt samarbete med befintliga partners. Det svenskspråkiga Kvarteret Victoria öppnar upp för oväntade kontakter, vilket vi hoppas ska bidra till att öka kreativiteten och inspirera till nytänkande över organisationsgränserna, säger förbundets verksamhetsledare Frida Nylund.

För mera information, vänligen kontakta Marthaförbundets verksamhetsledare Frida Nylund, frida.nylund (at) martha.fi, 040 715 1579.

Pressmeddelande 25.10.2016

25.10.2016 kl. 15:11

Gåkampen går vidare

Nu har ungefär halva kampanjtiden för motionskampanjen Gåkampen gått och vi har tillsammans sprungit eller promenerat totalt 694 416 kilometer, vilket utgör drygt 17 varv runt jorden!

Gåkampen är en virtuell vandring runt Östersjön och Marthaförbundet är en av medarrangörerna. Genom att registrera sig och samla kilometer är man med och bidrar till kampanjen. Fortfarande går det bra att ansluta sig, registrera dig redan i dag, så att vi kan nå vårt mål på 2 miljoner kilometer!

Under kampanjen ordnas Gåfester runt om i Svenskfinland, ännu återstår följande orter:

  • 20.10 kl. 18–20 Åbo i Kuppisparken
  • 22.10 kl. 11–13.30 Pargas vid Folkhälsans daghem Bantis
  • 26.10 kl. 18–20 Mariehamn på Wiklöf Holding Arena
  • 6.11 kl. 11–13 Kyrkslätt, Winellska skolan
  • 9.11 kl. 17.00 Karis, i Karis Strandpark utanför Antkärrhuset

Läs mer om Gåkampen på kampanjens hemsida eller i evenemangskalendern.

20.10.2016 kl. 10:35

Årets matkulturstipendiat: Margot Wikström

Årets stipendiemottagare är en företagare som aktivt främjar den finlandssvenska matkulturen. Som odlar och skördar, förädlar och utvecklar produkter, så att fler ska ha tillgång till bär året om.

Sedan år 2003 driver årets matkulturstipendiat Tackork gård i Nagu. På gården odlas bär på cirka fyra hektar, och bärarealen ökar stadigt. Numera odlar man också vissa specialbär på gården. Allt tas tillvara så att inget matsvinn uppstår, och genom samarbete med andra lokala företagare utvecklas nya säljbara produkter med bär i fokus. Stipendiemottagaren delar även frikostigt med sig av sitt kunnande på marknader, torg och mässor samt genom kurser i bärodling och bärförädling. I all hennes verksamhet syns den starka passionen för att plantera, odla och förädla. Finlands svenska Marthaförbund rf har valt att utse Margot Wikström, Tackork gård, till mottagare av det finlandssvenska matkulturpriset 2016. Hennes arbete för det lokala, det hälsosamma, det goda och för företagandet är en viktig del av Marthaförbundets arbete för en hållbar livsstil. Med stipendiet hoppas Marthaförbundet kunna uppmuntra Wikström i hennes fortsatta arbete för att främja det lokala företagandet och den finlandssvenska matkulturen.

För närmare information, kontakta verksamhetsledare Frida Nylund, frida.nylund (at) martha.fi. 

För pressbilder på Margot Wikström, kontakta karin (at) martha.fi

09.10.2016 kl. 12:48

Årets matkulturmagasin ute nu

Det finns ett buskbär för varje smak och varje trädgård. Från klassiker som röda vinbär och björnbär till nykomlingar som buskblåbär och blåbästry. Beställ hem ditt exemplar!

I årets matkulturmagasin kan du lära dig mer om och hitta dina favoriter bland de odlade buskbären. Odlaren och förädlaren Margot Wikström, plantskolemästaren Leif Blomqvist, krögaren Kenny Sundqvist, glassföretagaren Susanne Ekström med flera visar vägen till de godaste och hälsosammaste odlade buskbären. Dessutom 30 recept à la Martha! Vi bjuder på allt från läskande lemonad och smaklig pesto till fräsch sallad och bbq-marinad. Låt dig inspireras till såväl plantering som plockning och syltning och saftning!

 

Matkulturmagasinet kan du beställa hem, endast postkostnad tillkommer! Det går också bra att beställa större mängder, exempelvis till skolor eller evenemang. För närmare information, kontakta informatör Karin Lindroos, karin@martha.fi. Alla medlemmar får magasinet hem.

 

09.10.2016 kl. 11:00

Vintersquash

Det finns ett stort antal sorter av vintersquash. Man kan kalla en vintersquash för pumpa men man brukar inte kalla en pumpa för vintersquash. Den har ett hårt skal och är torrare i fruktköttet än pumpan.

Fruktköttet är gult till orange och mer eller mindre sött beroende på sorten. Ju mörkare orange köttet är desto mer antioxidanter.

Förutom att vintersquashen är mycket vacker är den dessutom god att äta. Så köp hem två. Ät den ena och spara den andra till prydnad. Man kan köpa vintersquash i butiker med rikt utbud av grönsaker. Oftast är de importerade. I några få butiker kan man under september och oktober köpa inhemsk vintersquash. Det är bäst att lagra frukterna på köksbordet. Där håller de bra och är en fröjd att se på. De kan de hålla i 3–4 månader eller fram till vårvintern.

04.10.2016 kl. 13:53

Bärinspiration i nya Martha

I Martha nummer 5/2016 kan du lära dig mer om och hitta dina favoriter bland de odlade buskbären.

Odlaren och förädlaren Margot Wikström, plantskolemästaren Leif Blomqvist, krögaren Kenny Sundqvist, glassföretagaren Susanne Ekström med flera avslöjar hemligheten bakom de odlade buskbärens framgång. Dessutom bjuder vi på trettio recept à la Martha, allt från läskande lemonad och smaklig pesto till fräsch sallad och bbq-marinad. Låt dig inspireras till såväl plantering som plockning och syltning och saftning!

03.10.2016 kl. 08:14

Marthadistrikt, -föreningar & -kretsar

Marthaförbundet är indelat i distrik, marthaföreningar och -kretsar. Klicka på länkarna nedan för att bekanta dig med distrikten och de föreningar och kretsar som har egna webbsidor. Föreningar och kretsar som inte har egna webbsidor finns listade på distriktens webbsidor.

Borgå Marthadistrikt

Helsingfors Svenska Marthaförening

Mellersta Nylands Marthadistrikt

Västra Nylands Marthadistrikt

Åbolands svenska Marthadistrikt

Ålands Marthadistrikt

Österbottens Marthadistrikt

Östra Nylands Marthadistrikt